• +91 97102 30097
 • reach@yogakudil.org
Awesome Image

இந்த வகுப்பின் மூலம் உண்மையில் காலம் à®Žà®©à¯à®ªà®¤à¯ என்ன? காலத்தை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு பயன்படுத்துவது à®Žà®ªà¯à®ªà®Ÿà®¿? காலம் தான் கடவுளா?  à®ªà®¿à®±à®ªà¯à®ªà¯,இறப்பு,சமாதிக்கு காலம் துணை செய்யுமா?

இதுபோன்ற கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து, à®•à®¾à®²à®¤à¯à®¤à¯ˆ முழுமையாக உணர்ந்து அதை à®šà®°à®¿à®¯à®¾à®• பயன் படுத்திக்கொண்டு, à®ªà®¿à®±à®ªà¯à®ªà®¿à®©à¯ நோக்கத்தை நிறைவு செய்ய உதவும் à®µà®•à¯ˆà®¯à®¿à®²à¯ பல அரிய தகவல்களை à®¤à¯†à®°à®¿à®¨à¯à®¤à¯ கொள்ளலாம்.

epfo;T tptuq;fs;

 • தேதி:

 • நேரம்:

  8:45 AM - 6 PM

 • இடம்:

  Yogakudil ChennaiView On Map

 • பதிவு கட்டணம்:

  Rs